Hjem


VÅR AKTIVITET
Hordaland barnevernsamband gjennomfører årlige årsmøteseminar og en politikerlunch som lokaliseres ulike steder i fylket.


Videre deltar styret i nasjonalt og internasjonalt samarbeid med fokus på barn og unge.


Ønsker du/din organisasjon å bli medlem?


Har du spørsmål eller forslag til tema som vi bør engasjere oss i?


Ønsker du selv å engasjere deg?


Les mer under arkfanen kontakt.kontakt@hbvs.no

Terese Egelid, leder, 40909338


NORSK BARNEVERN-SAMBAND


Hordaland barnevernsamband er tilsluttet Norsk barnevernsamband som er sekretariat for tidsskriftet Norges barnevern. Norsk barnevernsamband er en egen organisasjon uavhengig av oss.


Hordaland Barnevernsamband er en sammenslutning av offentlige og private organ som vil arbeide for å bedre barn sitt oppvekstmiljø, og som vil styrke barne- og ungdomsvernet i fylket.

MEDLEMMER


Våre medlemmer er kommuner, barne-verninstitusjoner,  tiltak og organisasjoner med ansvarsområde i tråd med formålsparagrafen.I 2017 har Hordaland barnevernsamband 48 medlemmer, hvorav 28 kommuner i fylket og 20 organisasjoner/tiltak.


Vi ønsker å tilby møteplasser for fagfolk, politikere og andre som er engasjert i barns oppvekstvilkår.
Hordaland Barnevernsamband

Copyright @ All Rights Reserved