Herdis

HERDIS-STATUETTEN

 

Styret kan annankvart år tildela ein statuett "Herdis" som påskjønning til aktive einskildpersonar eller organisasjonar som gjennom sitt arbeid i Hordaland på ein særleg måte har bidratt til å nå målsettingane i fylkessambandet.

 

Einskildmedlemar/organisasjonar kan kome med forslag til kandidatar. Styret avgjer om statuetten kan tildelast. Tildeling skjer på årsmøtet.

 

Tidligere mottakere av prisen

 

1993:Else Dugstad, for sitt arbeid i å utvikle Ungdomsfamiliane

1995:Barnevernsvakta

1997:Rolf Arne Nygård for institusjonstiltaka

1999:Ågot Himle

2001:Toril Havik

2003:Arne Andersen

2006:Nina Bolstad, for sitt lange engasjement i Barnevernsambandet

2008:Svein og Ingrid Karlsen -Fosterfamilie, for lang og tro teneste,

samt engsjement i fosterhjemsforeninga. Omtalt her.

2010:Reidun Dybsland

2012:Nils Askvik – personlig , for sitt lange engasjement på Barnevernvakta

2015:Cathrine Langfjell Torsvik

2017: SMISO Hordaland

 

Hordaland Barnevernsamband

Copyright @ All Rights Reserved